Hvis du har samtykket til Dayli's markedsføring af produkter og services fra FK Distribution A/S og leverandører/partnere via nyhedsbreve, har du givet følgende samtykke: 


Jeg samtykker til, at Dayli (som er en del af FK Distribution A/S) kan sende mig nyhedsbreve om produkter og services fra FK Distribution A/S og fra Dayli's til enhver tid værende leverandører/partnere via e-mail, SMS, push-notifikationer via Daily's app, private beskeder, notifikationer, kommentar til bestemt person og tags på Facebook, Linkedin samt Instagram, i det omfang de enkelte kommunikationsmidler er valgt på brugerprofilen. 

Samtykket omfatter også den herved nødvendige dataoverførsel til de nævnte sociale medier. Nyhedsbrevenes tilbud/anbefalinger vil være generelle, eller for at være relevante for mig udarbejdet på baggrund af min købshistorik, dvs. oplysninger om til hvad (købt produkt eller service), hvor (hvilken butik), hvornår og til hvilket beløb, jeg har anvendt mit Dankort eller andet/andre kort tilmeldt Dayli, samt min online søgeadfærd på vores hjemmesider dayli.dk og minetilbud.dk. Nyhedsbrevene kan omfatte følgende produkt- og servicekategorier: 

Wellness 

I Byen 

Ferie og Rejser 

Transport 

Hus og Have 

Sport og Hobby 

Familie og Fritid 

Dagligvarer 

Tøj og Accessories 

Sundhed og Behandling 

Kommunikation og IT 

Services og Økonomi 

Samtykket omfatter også, at Dayli må spørge om udvidelse af dette samtykke med henblik på yderligere markedsføring. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke via anvisninger i de henvendelser, som du får eller via din brugerprofil på dayli.dk, i Dayli app'en eller på kundeservice@dayli.dk. 

Dayli's behandling af personoplysninger sker i øvrigt i overensstemmelse med Dayli's privatlivspolitik for forbrugere, som du kan læse her.

Disse vilkår og betingelser udgør en aftale mellem dig og Dayli A/S om dit medlemskab af Dayli.

1. Vilkår

1.1 Dayli drives af Dayli A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, CVR nr. 26899737 ("Dayli A/S").

1.2 Som medlem af Dayli kan du optjene og få udbetalt kontante rabatter, når du bruger dit tilmeldte betalingskort til at købe varer og tjenesteydelser i forretninger, der er tilmeldt Dayli. Rabatterne optjenes og udbetales som beskrevet i punkt 4, 5 og 7. Du kan altid se en liste over de forretninger, der er tilmeldt Dayli på dayli.dk. 

1.3 Du vil modtage nødvendige systembeskeder fra Dayli A/S, f.eks., når du tilmelder dig Dayli eller foretager ændringer på din brugerprofil, jf. punkt 3, samt når Dayli A/S varsler ændringer af denne aftale, jf. punkt 12. Du kan ikke fravælge at modtage systembeskederne, der sendes til din e-mail.

1.4 Derudover kan du modtage bonusmeddelelser, når du har optjent en rabat, eller når du får udbetalt dine rabatter til din bankkonto. På din brugerprofil kan du selv vælge, om du vil modtage bonusmeddelelser via e-mail og/eller sms samt frekvensen heraf. På din brugerprofil kan du også fravælge at modtage bonusmeddelelserne. På din mobil eller tablet kan du desuden vælge, om du vil modtage notifikationer fra Dayli, herunder bonusmeddelelser.

1.5 Som medlem af Dayli kan du modtage markedsføring fra Dayli om de forretninger, som er tilmeldt Dayli. Hvis du har samtykket til at modtage Daylis nyhedsmail, vil du blandt andet modtage:
• Nyheder om Dayli.
• Nyheder omkring de forretninger, som løbende bliver en del af Dayli.
• Information omkring tilbud og kampagner hos de forskellige forretninger, der er tilmeldt Dayli.
• Inspiration i form af indhold fra de forretninger, som er tilmeldt Dayli, omkring anvendelse af deres produkter m.v.

1.6 På din brugerprofil kan du til- og fravælge modtagelsen af markedsføringen, og du kan selv vælge, om du vil modtage markedsføringen via e-mail og/eller sms. På din telefon eller tablet kan du desuden bestemme, om du vil modtage markedsføring via notifikationer, og på de enkelte sociale medier kan du til- og fravælge modtagelsen af markedsføring via det pågældende sociale medie.

1.7 Dit medlemskab af Dayli koster 0,00 kr.

2. Tilmelding til Dayli

2.1 For at være medlem af Dayli skal du opfylde følgende betingelser:

• Være en privatperson og være fyldt 18 år og myndig samt bo med folkeregisteradresse i Danmark.
• Være indehaver af et gyldigt betalingskort udstedt af et godkendt pengeinstitut. Betalingskortet skal være af en type, der er omfattet af Dayli.
• Ved din tilmelding til Dayli skal du meddele de oplysninger, der fremgår af punkt 2.2, til Dayli A/S.
• Desuden må du ikke være omfattet af situationerne beskrevet i punkt 9.5, som er eksempler på situationer, hvor Dayli A/S kan udelukke dig fra medlemskab af Dayli.

2.2 Du tilmelder dig Dayli på dayli.dk eller via Dayli's app. Ved tilmeldingen skal du indtaste følgende oplysninger:
• Din e-mail adresse.
• Oplysninger om dit betalingskort; det vil sige betalingskortets nummer (som du oplyser direkte til Nets Danmark A/S, idet Dayli alene har betalingskortets nummer i trunkeret form), udløbsmåned og udløbsår.

2.3 Et dansk kontonummer i et pengeinstitut, der er godkendt til at drive virksomhed som pengeinstitut i Danmark, hvortil vi kan udbetale din rabat, jf. punkt 5.3. Den konto, som kontonummeret er knyttet til, skal tilhøre dig. Du kan til enhver tid fortryde din tilmelding og melde dig ud af Dayli. Udmeldelse sker på din brugerprofil på dayli.dk eller i Daylis app, eller ved at du sender en e-mail til kundeservice@dayli.dk. For yderligere information se punkt 9.

2.4 Du er forpligtet til at sørge for, at oplysningerne som nævnt i punkt 2.2, som du giver til Dayli A/S, til enhver tid er opdaterede og rigtige. Såfremt oplysningerne ændrer sig – f.eks. ved at du får et nyt betalingskort eller en ny bankkonto – skal du snarest muligt opdatere oplysningerne via din brugerprofil. Hvis du ikke opdaterer oplysningerne, kan Dayli A/S undlade at udbetale optjente rabatter til dig, jf. punkt 5.5, eller Dayli A/S kan opsige dit medlemskab af Dayli, jf. punkt 9.5.

3. Brugerprofil

3.1 Når du tilmelder dig Dayli, opretter du samtidig en brugerprofil med et brugernavn og en adgangskode, som du selv vælger.

3.2 Du kan tilgå brugerprofilen på dayli.dk eller via Daylis app.

3.3 På brugerprofilen kan du se oplysninger om:
• Dine indtastede oplysninger, herunder om dit navn og adresse, din e-mailadresse, information om de(t) tilmeldte betalingskort samt information om den af dig oplyste bankkonto.
• Dine valg af medier for tilsendelse af bonusmeddelelser og markedsføring samt den frekvens, hvormed du har valgt at modtage markedsføring.
• Dine aktiviteter, der viser de rabatter, du har optjent.
• Udbetalingsinformationer, der viser, hvornår du næste gang får udbetalt dine rabatter samt dit valg af, om du ønsker rabatterne udbetalt månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt.
• En oversigt over gennemførte udbetalinger til dig.

3.4 På brugerprofilen kan du ændre dine indtastede oplysninger, når du har logget dig på med brugernavn og adgangskode. Hvis du ændrer din e-mailadresse på brugerprofilen, vil du blive bedt om at verificere den nye e-mailadresse via et link, som sendes til den gamle e-mailadresse.

3.5 Du er forpligtet til at holde din adgangskode til brugerprofilen hemmelig, og du må ikke videregive den til andre. Hvis du har mistanke om, at andre har fået kendskab til din adgangskode, er du forpligtet til straks at ændre den og give Dayli A/S besked på kundeservice@dayli.dk. Du bærer selv risikoen for, at andre har fået kendskab til din adgangskode.

4. Optjening af rabatter

4.1 Når du bruger dit tilmeldte betalingskort i en af de forretninger, der er tilmeldt Dayli, optjener du en rabat. Det er forretningen, som yder rabatten til dig, og som er juridisk ansvarlig for, at rabatten bliver udbetalt til dig. Dayli A/S udbetaler rabatten til dig på forretningens vegne.

4.2 Optjeningen af rabatten forudsætter, at:
• Du har oprettet dig som medlem af Dayli senest døgnet før den dag, hvor du foretager købet i forretningen.
• Du fortsat er tilmeldt Dayli og dit betalingskort er tilknyttet din profil ved udløbet af det døgn, hvor du foretager betalingstransaktionen i forretningen. Af tekniske grunde kan du ikke optjene rabatter for køb foretaget det døgn, hvor du udmeldes af Dayli. Ved udmelding af Dayli fortaber du således retten til rabatter for køb foretaget i udmeldingsdøgnet. 
• Forretningen, hvor du foretager købet, er oprettet som tilmeldt Dayli på købstidspunktet.
• Betalingstransaktionen, som du foretager med betalingskortet ved købet, bliver registreret som gyldig og korrekt gennemført i betalingskortsystemet.
• Købet ikke efterfølgende går tilbage, jf. punkt 4.9.

4.3 Rabattens størrelse kan variere alt efter, hvad der er aftalt mellem Dayli A/S og den pågældende forretning. Du kan se den til enhver tid gældende rabatsats for de forskellige tilmeldte forretninger på dayli.dk eller i Dailys app.

4.4 I forretningen betaler du den fulde udbudte pris for varen eller tjenesteydelsen, som du køber. Det er således den fulde udbudte pris uden fradrag af rabat, som du skal godkende på betalingsterminalen, og som bliver trukket på dit betalingskort.

4.5 På baggrund af de data, som Dayli A/S modtager via betalingskortsystemet om dit køb, beregner Dayli A/S den rabat, som du har optjent ved købet. Rabatten beregnes på grundlag af den rabatsats, der er aftalt mellem Dayli A/S og den pågældende forretning på det tidspunkt, hvor du foretog købet i forretningen, det vil sige på det tidspunkt, du godkendte betalingen på betalingsterminalen i forretningen.

4.6 Dayli A/S godskriver dig herefter den optjente rabat. Du vil normalt kunne se den optjente rabat på din brugerkonto dagen efter, at du har foretaget købet i forretningen.

4.7 På din brugerprofil kan du til enhver tid se de rabatter, som Dayli A/S har registreret, at du har optjent - og du kan se det samlede rabat-beløb, som du har optjent.

4.8 Den optjente rabat og rabat-beløbet på brugerkontoen forrentes ikke.

4.9 Hvis du returnerer den vare eller tjenesteydelse, som du har købt i forretningen, eller købet på anden måde går tilbage – herunder bl.a. fordi du ophæver købet, eller der ved betalingen ikke var dækning for betalingen på dit betalingskort – optjener du ikke rabat. I så fald er Dayli A/S berettiget til at tilbageføre den godskrevne rabat.

5. Udbetaling af rabat

5.1 På din brugerprofil kan du selv vælge, om du ønsker dine optjente rabatter udbetalt månedsvis, kvartalsvis, halvårligt eller årligt.

5.2 Udbetalingen foretages altid til den bankkonto, som du har registreret på din brugerprofil. Du kan ikke få rabatten udbetalt kontant eller overført til en anden bankkonto, end den du har registreret på din brugerprofil.

5.3 Overførsel til den bankkonto, du har registreret på din brugerprofil, har altid frigørende virkning for Dayli A/S.

5.4 Dayli A/S udbetaler tidligst den optjente rabat til din bankkonto ved udløbet af måneden efter den måned, hvor du har foretaget købet og optjent rabatten. Har du således f.eks. i løbet af januar optjent rabatter for samlet 100 kr., bliver beløbet på 100 kr. udbetalt til dig ved udgangen af februar, hvis du har valgt månedsvis udbetaling i din brugerprofil.

5.5 Dayli A/S kan undlade at foretage udbetaling af et beløb til dig, hvis:
• Der på udbetalingstidspunktet foreligger tvivl om, hvorvidt betingelserne for optjeningen af rabatten var opfyldte på købstidspunktet, jf. punkt 4.2, eller der foreligger mistanke om misbrug eller illoyal brug af loyalitetsprogrammet.
• Du har undladt at registrere en bankkonto på din brugerprofil, eller din registrering af bankkontoen er ufuldstændig.
• Der på udbetalingstidspunktet foreligger tvivl om, hvorvidt den konto, hvortil der skal ske overførsel, tilhører dig, eller hvor lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask giver anledning for Dayli A/S til at tilbageholde udbetalingen.
• Forretningen, hvor du foretog købet, ikke effektivt har afregnet og betalt den optjente rabat til Dayli A/S, eller forretningen tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling inden udbetalingen som beskrevet i punkt 7.3.
• Dayli A/S inden det tidspunkt, hvor udbetalingen til dig teknisk kan stoppes, modtager meddelelse om, at der er gjort udlæg eller arrest i beløbet, at beløbet er konfiskeret eller beslaglagt, eller du er taget under rekonstruktions- eller konkursbehandling ved domstolene. Ved notering af udlæg, arrest, konfiskation, beslaglæggelse, rekonstruktion eller konkurs er Dayli A/S berettiget til at beregne sig et administrationsgebyr på 625 kr. inkl. moms, der modregnes i det beløb, der udbetales. Såfremt det beløb, der skal udbetales, er mindre end 625 kr., kan Dayli A/S modregne det resterende gebyr i senere udbetalinger til dig eller opkræve beløbet hos dig, jf. punkt 6.
• Dayli A/S i øvrigt har væsentlige grunde til at tilbageholde eller undlade udbetalingen til dig.

5.6 Hvis Dayli A/S har tilbageholdt udbetalingen af et beløb til dig – eller hvis Dayli A/S har været forhindret i at udbetale beløbet til dig, som følge af at du ikke har oplyst et brugbart kontonummer til en bank – er Dayli A/S berettiget til – inden udbetaling finder sted – at kræve, at du overfor Dayli A/S dokumenterer din identitet ved fremsendelse af pas, kørekort eller anden billedlegitimation, og at du dokumenterer, at den bankkonto, hvortil overførsel skal ske, tilhører dig. Dayli A/S kan, hvis det er nødvendigt, kræve, at du dokumenterer din identitet ved personligt fremmøde på Dayli A/S' adresser i Tilst eller i Høje Taastrup.

5.7 Dit krav på udbetaling af optjente rabatter forældes 3 år efter det tidspunkt, hvor du tidligst kunne kræve dem udbetalt af Dayli A/S, jf. forældelsesloven.

6. Negativ saldo og tilbagebetaling

6.1 Såfremt din saldo i Dayli A/S bliver negativ som følge af, at du har fået udbetalt for meget i rabatter, er Dayli A/S berettiget til at kræve betaling af den negative saldo hos dig. Desuden kan Dayli A/S modregne for meget udbetalt rabat i godskrevne men endnu ikke udbetalte rabatter.

6.2 Dayli A/S er også berettiget til at kræve tilbagebetaling hos dig af rabatter, som du har fået udbetalt, uden at betingelserne for optjeningen eller udbetalingen af rabatten var opfyldte, jf. punkt 4 og 5.

7. Begrænsning af Dayli A/S' hæftelse og ansvar

7.1 Købet, som du foretager i forretningen, er udelukkende et mellemværende mellem dig og forretningen.

7.2 Dayli A/S er ikke part i købet, og Dayli A/S hæfter ikke på nogen måde for forretningens opfyldelse af købsaftalen. Dayli A/S kan således ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler, forsinket levering eller produktansvar, der knytter sig til den købte vare eller tjenesteydelse. Reklamationer vedrørende det købte kan ikke rettes til Dayli A/S, og Dayli A/S er ikke forpligtet til at viderebringe din reklamation til forretningen.

7.3 Ligeledes er din ret til rabat ved købet udelukkende et anliggende mellem dig og forretningen. Dayli A/S hæfter ikke for forretningens afregning af rabatten. Dayli A/S er således ikke forpligtet til at udbetale en optjent rabat til dig, hvis forretningen, hvor du har optjent rabatten, ikke senest på udbetalingstidspunktet, jf. punkt 5.1, effektivt har afregnet og indbetalt rabatten til Dayli A/S.

7.4 Hvis den forretning, hvor du har optjent rabatten, tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling, er Dayli A/S berettiget til at tilbageholde udbetalingen af rabatten til dig, indtil det er endeligt og bindende afklaret, om forretningens afregning af rabatten til Dayli A/S kan omstødes efter konkurslovens bestemmelser eller på anden måde kan tilbageføres. Hvis en forretnings betaling af rabatten til Dayli A/S omstødes eller tilbageføres, og du allerede har fået udbetalt rabatten, er Dayli A/S berettiget til at kræve den udbetalte rabat betalt tilbage af dig.

7.5 Dayli A/S er uden ansvar for uregelmæssigheder eller fejl i beregningen og udbetalingen af rabatter, der skyldes fejl i betalingskortsystemet eller i de data, som betalingskortsystemet videregiver til Dayli A/S.

7.6 Dayli A/S er uden ansvar for uregelmæssigheder eller fejl i beregningen og udbetalingen af rabatter, der skyldes force majeure, hele eller delvise nedbrud og uregelmæssigheder i betalingskortsystemerne, cybercrime, hacker-angreb, DDOS-angreb, eller tredje parts indtrængen i eller påvirkning af IT-systemerne hos Dayli A/S eller Dayli A/S' underleverandører.

8. Persondata

8.1 Dayli A/S indhenter og behandler data om dig i overensstemmelse med Dayli A/S Privatlivspolitik for Dayli og Cookiepolitikken for dayli.dk og Daylis app.

9. Udmeldelse og ophør af medlemsskab af Dayli

9.1 Du kan til enhver tid melde dig ud af Dayli. Udmeldelse sker på din brugerprofil på dayli.dk eller i Daylis app, eller ved at du sender en e-mail til kundeservice@dayli.dk. For at Dayli A/S kan behandle din anmodning om udmeldelse via e-mail, vil du blive bedt om at verificere den e-mailadresse, som du har registreret på din brugerprofil, jf. punkt 2.2.

9.2 Hvis du udmelder dig via din brugerprofil, får udmeldelsen virkning fra det tidspunkt, hvor du har bekræftet udmeldelsen på din brugerprofil. Hvis du udmelder dig via e-mail, får udmeldelsen virkning fra det tidspunkt, hvor du har verificeret din e-mailadresse, og Dayli A/S har registreret udmeldelsen. Dayli A/S vil registrere din udmeldelse senest 2 hverdage efter den dag, hvor du har verificeret din e-mailadresse.

9.3 Din udmeldelse af Dayli medfører, at:
• Du ikke længere vil modtage markedsføring som beskrevet i punkt 1.5.
• Du ikke længere kan optjene rabatter ved køb i forretninger, der er tilsluttet Dayli.
• Du fortaber retten til at få udbetalt rabatter, hvor transaktionen endnu ikke er registreret i Dayli på tidspunktet, som udmeldelsen sker. Af tekniske grunde kan du ikke optjene eventuelle rabatter for køb foretaget det døgn, hvor du udmeldes af Dayli.
• De rabatter, som du har optjent til og med dagen før dagen for din udmeldelse af Dayli, udbetales til dig. Udbetalingsfrekvensen i din brugerprofil ændres til månedsvis udbetaling, således at optjente rabatter udbetales med udgangen af måneden efter den måned, hvori du har optjent rabatten – se punkt 5.4
• Efter forløbet af 3 år efter den seneste udbetaling til dig, sletter Dayli A/S som udgangspunkt alle data om dit medlemskab af Dayli. Efter sletningen vil Dayli A/S ikke have mulighed for at behandle henvendelser eller indsigelser fra dig om manglende optjente rabatter eller andre forespørgsler. Hvis Dayli A/S har en saglig grund til at opbevare dine personoplysninger længere end 3 år, herunder hvis du har foretaget en konkret indsigelse vedrørende en rabat, eller der er i øvrigt er opstået en tvist, kan Dayli A/S undlade at slette dine data, indtil behandlingen af indsigelsen eller tvisten er afsluttet. Bogføringsrelevante oplysninger opbevares dog i 5 år plus indeværende regnskabsår. Du kan læse mere om Dayli A/S' behandling af dine personoplysninger i Privatlivspolitikken for Dayli.

9.4 Dayli A/S kan til enhver tid opsige dit medlemskab af Dayli med omgående virkning. Dayli A/S vil give dig besked om opsigelsen ved en e-mail, der sendes til den e-mailadresse, som du har registreret på din brugerprofil.

9.5 Dayli A/S vil blandt andet kunne opsige dit medlemskab af Dayli, hvis:
• Du tilbagekalder dit samtykke til, at dit betalingskort er tilmeldt Dayli – se indledningen til disse vilkår.
• Du ikke længere har registreret en e-mailadresse på din brugerprofil.
• Dayli A/S mener, at der er tvivl om, hvorvidt du har givet urigtige eller vildledende oplysninger til Dayli A/S.
• Dayli A/S vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt du er ejer af de(t) betalingskort eller af den bankkonto, som du har registreret på din brugerprofil.
• Dayli A/S vurderer, at du har misbrugt muligheden for optjene rabatter, herunder blandt andet ved at optjene rabatter på køb med henblik på erhvervsmæssig anvendelse af eller videresalg af den købte vare eller tjenesteydelse eller ved at have udnyttet rabatmuligheden over for en eller flere af forretningerne, der er tilknyttet Forbrugerklubben, på en illoyal eller urimelig måde.
• Ophøret af dit medlemskab af Dayli sker for, at Dayli A/S kan overholde lovgivningen eller for at undgå, at Dayli A/S risikerer tab af rettigheder i aftaleforholdet med en forretningspartner eller tredjemand.
• Dayli A/S beslutter at nedlægge eller ændre Dayli.

9.6 I tilfælde, hvor Dayli A/S bringer dit medlemskab til ophør, finder punkt 9.3 tilsvarende anvendelse.

10. Overdragelse af rettigheder

10.1 Dit medlemskab af Dayli er personligt, og du kan ikke overdrage medlemsskabet til andre. Ligeledes kan du ikke overdrage dit eventuelle krav på udbetaling af rabatter til andre.

10.2 Dayli A/S er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til en tredjemand.

11. Lovvalg og værneting

11.1 Denne aftale er undergivet dansk ret.

11.2 Enhver tvist vedrørende dit medlemskab af Dayli, herunder vedrørende indgåelsen, gyldigheden, forståelsen og virkningerne af aftalen i medfør af disse vilkår, skal afgøres af domstolene i Danmark.

12. Ændringer af aftale

12.1 Dayli A/S kan ændre samtykket og vilkårene i denne aftale samt de politikker, som der henvises til i denne aftale, med et varsel på 30 dage.

12.2 Ændringen sker ved, at Dayli A/S sender dig meddelelse om ændringen til den e-mailadresse, som du har registreret på din brugerprofil.

12.3 Såfremt du ikke kan acceptere ændringerne, skal du melde dig ud af Dayli – se punkt 9.1. Undlader du at udmelde dig af Dayli, efter at du har modtaget en meddelelse om ændring af denne aftale, anses du for at have accepteret ændringen med den konsekvens, at aftalen mellem dig og Dayli A/S ved varslets udløb ændres i overensstemmelse med Dayli A/S' meddelelse til dig.

13. Kontakt

13.1 Du kan få mere information om Dayli på dayli.dk.

13.2 Du kan kontakte FK Distribution A/S på telefon 43 43 99 00 eller kundeservice@dayli.dk. Disse vilkår og betingelser er senest opdateret 30. juni 2019.