Privatlivs- & Cookiepolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

for forbrugere i Dayli og besøgende på hjemmesiden dayli.dk og brugere af Daylis app

1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV

1.1 Dayli er en del af Dayli A/S (FK Distribution A/S), som tager behandling af dine personoplysninger alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af personoplysninger.


1.2
Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger som potentiel, nuværende eller tidligere forbruger i Dayli, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger på hjemmesiden Dayli.dk og i Dayli's app, hvor du blandt andet har mulighed for at tilmelde dig Dayli og administrere dit medlemskab via din brugerprofil. Hvis du har givet os samtykke til at sende dig markedsføring fra os selv eller på vegne af vores leverandører/partnere, kan du også læse nærmere om denne behandling af dine personoplysninger i privatlivspolitikken.

2. DATAANSVAR OG KONTAKTOPLYSNINGER

2.1 Dayli A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

2.2 Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

Dayli A/S
CVR. nr. 26 89 97 37
Gladsaxe Møllevej 28
2860 Søborg
E-mail: kundeservice@dayli.dk
Telefon: 7080 2580

2.3 Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os.

3. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG

3.1 Forbrugere i Dayli
 
Vi behandler alene almindelige personoplysninger om dig, som er følgende og i overensstemmelse med Daylis vilkår for forbrugere, som kan findes her:
 
3.1.1 Til brug for din tilmelding til Dayli og administration af dine rabatter:
 • Når du tilmelder dig Dayli, indsamler og behandler vi din e-mail adresse, betalingskortets nummer (Dayli behandler ikke det fulde betalingskortnummer, det gør alene Nets Danmark A/S), udløbsmåned og udløbsår, dit bankkontonummer, hvortil rabatter skal udbetales, dit brugernavn og din adgangskode til brug for administration af brugerprofilen. Du kan altid korrigere dine oplysninger via din brugerprofil. Vi indsamler og registrerer oplysninger om dine køb, som udløser rabatter hos Dayli, dvs. oplysninger om hvad du har købt (produkt eller service), hvor (hvilken butik), hvornår og til hvilket beløb. På brugerprofilen kan du se dine køb, som udløser rabatter, de rabatter, som du har optjent, udbetalingsinformationer, der viser, hvornår du næste gang får udbetalt dine rabatter, og en oversigt over gennemførte betalinger til dig. Hvis optjente rabatter afviger væsentligt fra, hvad der kan forventes for forbrugere, vil vi manuelt vurdere dine købsadfærd i forhold til overholdelse af vilkårene for forbrugere.

3.1.2 Til brug for vores kommunikation med dig:
 • Vi kommunikerer med dig via tre forskellige typer af meddelelser: systembeskeder via e-mail, bonusmeddelelser og nyhedsbreve (for sidstnævnte se nærmere punkt 3.1.3). Du kan ikke fravælge at modtage systembeskeder, men på din brugerprofil kan du vælge, om du ønsker at modtage bonusmeddelelser og nyhedsbreve via e-mail, SMS eller notifikationer, ligesom du kan vælge med hvilken frekvens, du ønsker at modtage de forskellige typer af meddelelser. Vi kan derfor behandle personoplysninger om dig via e-mail, SMS og push notifikationer mv.

 • Systembeskeder indeholder oplysninger om følgende:
  • E-mail verifikation
  • Velkomst mail
  • Sign-up – kort mangler
  • Sign-up – password mangler
  • Kontonummer mangler
  • Password reset
  • Nyt kort
  • Nyt kontonummer
  • Sletning af kort
  • Ændring af mobilnummer
  • Tilmelding nyhedsmail
  • Afmelding nyhedsmail
  • Slet konto
  • Dit tilmeldte betalingskort er udløbet
  • Dit kontonummer virker ikke
  • Udbetalinger

 • Bonusmeddelelser: På din brugerprofil kan du vælge, om du ønsker at modtage bonusmeddelelser med følgende indhold:
  • Aktiviteter (optjening af rabat)
 
3.1.3 Til brug for vores eventuelle markedsføring:
 • Vi bruger oplysninger opsamlet via cookies og logfiler på www.daily.dk samt dine kontaktoplysninger til brug for markedsføring.
 • Nyhedsbreve (markedsføring): Ved tilmelding til Dayli og på din brugerprofil kan du samtykke til, om du ønsker at modtage nyhedsbreve. Hvis du har samtykket til at modtaget nyhedsbreve danner vi en profil på baggrund af din købshistorik (oplysninger om til hvad (hvilket produkt eller service), hvor (hvilken butik), hvornår og til hvilket beløb, du har anvendt dit Dankort eller andet/andre kort tilmeldt Dayli) og din søgehistorik/online adfærd på vores hjemmesider www.dayli.dk og www.minetilbud.dk for at gøre markedsføringen relevant for dig. Din søgehistorik/online adfærd er registreret via cookies og logfiler.

3.1.4 Personoplysninger til brug for ratings og tilfredshedsundersøgelser
 • Vi bruger dine kontaktoplysninger til at kontakte dig i forbindelse med anmodning om rating og tilfredshedsundersøgelser. I denne forbindelse kan vi også gøre brug af oplysninger om dine køb for at målrette vores anmodninger om rating og tilfredshedsundersøgelser. Vi udarbejder anonymiserede statistikker på baggrund af svarene.

3.1.5 Til brug for dokumentation af din identitet:
 • Hvis vi har behov for at få dokumenteret din identitet, jf. vilkårenes punkt 5.6 eller i forbindelse med, at du ønsker at benytte dig af rettigheder i henhold til persondatareglerne, jf. punkt 10 nedenfor, kan vi indsamle og behandle en kopi af dit pas, kørekort eller anden billedlegitimation samt anden dokumentation for, at den bankkonto, hvortil bankoverførsel skal ske, tilhører dig eller for, at din identitet er korrekt.

3.2 Besøgende på hjemmesiden www.dayli.dk og brugere af Daylis app:
 • Besøger du vores hjemmeside eller bruger vores app, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger via cookies og logfiler: din IP-adresse, oplysninger om dit styresystem, din mobile enhed, din internet-browser og dine aktiviteter på siden/app'en, fx hvilke tilbud du ser, dine søgninger og dine favoritbutikker og -produkter. Du kan læse nærmere, om vores brug af cookies i vores cookiepolitik længere nede på siden. I app'en vil det også blive noteret, om du ønsker push-beskeder.

4. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

4.1 Forbrugere i Dayli
Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

4.1.1  Personoplysninger til brug for din tilmelding til Dayli og administration af dine rabatter

 • Vi bruger dine personoplysninger til at registrere dig som medlem, sikre dig rabat hos vores leverandører/partnere, samt administrere din rabat og Dayli. Vores retsgrundlag for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om nødvendig behandling for at opfylde en aftale med dig, samt dit samtykke afgivet ved tilmeldingen i overensstemmelse med betalingslovens § 125, stk. 2 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 • Herudover bruger vi eventuelt dine personoplysninger til udarbejdelse af anonymiserede statistikker til brug for administration af Dayli eller markedsføring over for leverandører/partnere og forbrugere ud fra vores legitime interesse i administration af Dayli og markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f eller databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

4.1.2 Personoplysninger til brug for vores kommunikation med dig

 • Vi bruger personoplysningerne til at give dig systembeskeder og bonusmeddelelser. For så vidt angår e-mails, er vores retsgrundlag for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om nødvendig behandling for at opfylde en aftale med dig. For så vidt angår SMS og push-notifikationer, er vores retsgrundlag for behandlingen dit samtykke afgivet via din brugerprofil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke.

4.1.3 Personoplysninger til brug for vores eventuelle markedsføring

 • www.dayli.dk, herunder målrettet markedsføring ved at udarbejde en profil på baggrund af din købshistorik og cookie-oplysninger omkring søgehistorik på dayli.dk. Vi bruger personoplysningerne til at foretage markedsføring på vegne af FK Distribution A/S og på vegne af vores til enhver tid værende leverandører/partnere, som kan ses og www.minetilbud.dk. Vores retsgrundlag for behandlingen er samtykke eller eventuelt vores legitime interesse i markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a eller f. Vi behandler ikke følsomme personoplysninger til brug for markedsføring.

4.1.4 Personoplysninger til brug for ratings og tilfredshedsundersøgelser

 • Vi bruger dine personoplysninger, jf. pkt. 3.1.4, til at kontakte dig i forbindelse med anmodning om rating og tilfredshedsundersøgelser. Vores retsgrundlag for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor vores legitime interesse er at evaluere og forbedre vores ydelser til vores medlemmer samt udarbejde statistikker over svar, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.
  Du kan meddele os, hvis du ikke ønsker at modtage anmodninger om ratings og anmodning om besvarelse af tilfredshedsundersøgelser. Vi noterer din eventuelle henvendelse herom på en "nej-tak-liste".

4.1.5 Personoplysninger til brug for dokumentation af din identitet 

 • Vi bruger personoplysninger til at dokumentere din identitet. Vores retsgrundlag for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om nødvendig behandling for at opfylde en aftale med dig eller vores opfyldelse af en retlige forpligtelse efter databeskyttelsesforordningens kapitel III, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

 4.2 Besøgende på hjemmesiden www.dayli.dk og brugere af Daylis app

Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Vi bruger personoplysningerne til at udarbejde statistik og optimere vores hjemmeside og app, samt målrette og optimere vores og vores leverandørers/partneres markedsføring, jf. cookiepolitikken længere ned på siden. Vores retsgrundlag for behandlingen er dit samtykke eller vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside, administration, services eller markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og f.

5. HVOR DINE PERSONOPLYSNINGER STAMMER FRA

5.1 Vi indsamler personoplysninger om dig, som vi får fra dig. 

5.2
Køber du produkter eller tjenester hos vores leverandører/partnere, giver de os oplysninger om dine køb, dvs. dato for køb, beløb samt eventuelt oplysninger om genstanden for købet (hvis leverandøren har valgt en teknisk løsning, hvor dette er muligt). Vi modtager disse oplysninger via Nets Denmark A/S og Storebox ApS.

5.3
Er du tilmeldt minetilbud.dk eller NejTak+, indsamler vi personoplysninger om dig, som vi har i denne forbindelse, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil.

5.4
Hvis vi har et retsgrundlag herfor, herunder dit samtykke, behandler vi eventuelt personoplysninger om dig, som vi i FK Distribution A/S har indsamlet via cookies og logfiler på andre af FK Distribution A/S' hjemmesider end Dayli.dk.

5.5 Hvis du bruger sign-up via Facebook, får vi de oplysninger fra Facebook, som du tillader, at Facebook giver til os.

6. LEVERANDØRER/PARTNERE

6.1 Videregivelse

6.1.1 Vi videregiver alene dine personoplysninger til samarbejdspartnere, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil, hvis der er tale om nødvendige samarbejdspartnere for at opfylde en aftale med dig, hvis videregivelsen sker for at overholde en retlig forpligtelse, eller hvis videregivelsen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller med henblik på at forfølge vores legitime interesser i at bruge oplysningerne til markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c eller f. Videregivelse kan derfor afhængig af omstændighederne ske til:
 
 • Nets Danmark A/S
 • Vores revisor
 • Vores advokat
 • Inkassofirmaer
 • Domstole 
 • Vores leverandører/partnere i tilfælde af en tvist om rabat
 • Analyseleverandører, herunder Google AnalyticsGoogle, Facebook, Instagram, Linkedin og lignende tjenester
 • Hvis du foretager din tilmelding til Dayli via din Facebook konto, videregives oplysninger om dit eventuelle medlemskab i Dayli til Facebook Inc.
 • Hvis du bruger andre delingsknapper på Dayli.dk, vil der også blive videregivet oplysninger om dit medlemskab til modtageren i forbindelse med deling.
 • Relevante offentlige myndigheder, herunder eksempelvis Forbrugerombudsmanden og politiet.
 
6.2 Databehandlere

6.2.1 For at kunne yde dig den bedste service, anvender vi følgende databehandlere:
 • Storebox ApS
 • Salesforce.com Inc.
 • AD CLIENT A/S
 • JNI Consulting ApS 
 • Netcompany A/S
 • Amazon Services Europe
 • Microsoft Azure
 • Analyseleverandører, herunder Google Analytics og visdata.dk
 • Google, Facebook, Instagram, Linkedin og lignende tjenester
 
6.2.2 For så vidt angår Google, Facebook, Instagram, Linkedin og lignende tjenester henvises i øvrigt til de respektive tjenesters egne privatlivspolitikker, som du kan finde på deres hjemmesider (fx for Facebooks vedkommende på https://www.facebook.com/), for nærmere information om, hvordan disse behandler personoplysninger.

7. FÆLLES DATAANSVAR MED FACEBOOK IRELAND LIMITED ANGÅENDE COOKIE-OPLYSNINGER INDSAMLET VED BESØG PÅ DAYLI A/S' FACEBOOK-SIDE

7.1  Hvis du besøger Dayli A/S' Facebook-side, vil Facebook Ireland Limited (herefter Facebook) indsamle cookie-oplysninger og lignende om dig (uanset om du er Facebook-bruger), idet Dayli A/S anvender Facebooks "Indblik i side-tjeneste" (også kaldet "Insight"). Denne tjeneste gør det muligt for Dayli A/S at få indsigt i anonymiserede data om, hvordan Dayli A/S' Facebook side anvendes, dvs. besøgsstatistik. Disse data bruges til at forbedre Dayli A/S' Facebook-side.

7.2 Dayli A/S og Facebook har et fælles dataansvar for de indsamlede cookie-oplysninger, som kan henføres til en identificerbar person. Dayli A/S og Facebook er forpligtet til at indgå en aftale om fælles dataansvar, som fastlægger hvem der har ansvaret for overholdelse af databeskyttelsesforordningens regler. Du kan se aftalen her. Såfremt du som registreret ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen vedrørende oplysninger indsamlet og behandlet via "Indblik i side-tjenesten", skal du rette henvendelse til Facebook herom. Vi opfordrer dig i øvrigt til at læse nærmere om registrering og brugen af personoplysninger indsamlet via Indblik i side-tjenesten hos Facebook.

8. OVERFØRSEL TIL TREDJELAND

8.1 Vi vil via Salesforce overføre dine personoplysninger til USA, som ikke er et sikkert tredjeland.

8.2 Overførselsgrundlaget er et Privacy Shield certifikat, som du vil kunne se her: Privacy Shield

8.3 Der kan via Google Analytics ske overførsel af dine personoplysninger til USA, som ikke er et sikkert tredjeland. Overførselsgrundlaget er et Privacy Shield certifikat, som du vil kunne se her: Privacy Shield.

8.4 Hvis du anvender log-in via Facebook, vil der eventuelt ske overførsel af oplysning om dit eventuelle medlemskab i Dayli til et tredjeland afhængigt af, hvor Facebook Inc. behandler disse oplysninger. Der henvises til Facebooks egne vilkår om behandling af personoplysninger.

8.5 Hvis du har samtykket til markedsføring via Facebook, LinkedIn og Instagram, vil der eventuelt ske overførsel af oplysninger om dig, som er nødvendige for den markedsføring, som samtykket omfatter, til et tredjeland afhængigt af, hvor de pågældende sociale medier behandler disse oplysninger. Tilsvarende gælder, hvis der på andet grundlag sker videregivelse eller overførsel af oplysninger om dig til de nævnte sociale medier. Der henvises til de respektive sociale mediers egne vilkår om behandling af personoplysninger.

9. SLETNING

9.1 Forbrugere i Dayli: Vi behandler personoplysninger om dig, så længe du er medlem i Dayli eller har rabat til gode, eller vi skal opfylde de formål, som vi har nævnt i pkt. 4, eller vi skal dokumentere vores behandling. Normalt sletter vi dine personoplysninger 3 år efter vores sidste udbetaling til dig, men vi kan opbevare oplysningerne i længere tid, såfremt der er en saglig grund hertil, herunder hvis der er en verserende tvist om en rabat. Bogføringsrelevante oplysninger opbevares dog i 5 år plus indeværende regnskabsår. Dit samtykke til markedsføring opbevares minimum i 2 år, efter at vi har anvendt det sidste gang og længere, såfremt der er en saglig grund hertil, herunder hvis der er en verserende tvist.

9.2 Besøgende på hjemmesiden Dayli.dk, minetilbud.dk og app'en:  Data om din onlineadfærd på dayli.dk, minetilbud.dk og i Daylis app slettes som anført i vores cookiepolitik (som er beskrevet længere nede på denne side) henholdsvis cookie-politikken for minetilbud.dk, eller som udgangspunkt senest 24 måneder efter indsamlingen.

10. DINE RETTIGHEDER

10.1 Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet i punkt 2. 

10.2
Dine rettigheder er følgende:
 • Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Dayli A/S' behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Dayli A/S har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

10.3 Der kan være knyttet øvrige betingelser eller visse begrænsninger til dine rettigheder end nævnt ovenfor. Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på datatilsynet.dk.

10.4
Hvis der i forbindelse med din anmodning om brug af dine rettigheder hersker rimelig tvivl om din identitet, har vi ret til at anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet. I sådant tilfælde vil vi behandle og registrere disse yderligere oplysninger om dig til dette formål, idet vi vil begrænse omfanget af sådanne oplysninger samt vores behandling heraf mest muligt.

11. KLAGE

11.1 Du kan klage over vores behandling af dine personoplysninger til Dayli A/S, se nærmere punkt 2 for kontaktoplysninger.

11.2
Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Kontaktoplysninger kan findes på datatilsynet.dk.

12. OPDATERINGER

12.1 Denne privatlivspolitik er senest opdateret april 2020 og vil løbende blive opdateret.

COOKIEPOLITIK

Hvad er cookies?

Vores app og hjemmeside anvender – ligesom næsten alle andre hjemmesider – såkaldte ”cookies”. "Cookies" er betegnelsen for små tekstfiler, som gemmes på din computer, mobil, tablet eller andet såkaldt "terminaludstyr" med det formål at genkende dit terminaludstyr, huske dine indstillinger, udarbejde statistik og målrette annoncer. Cookies kan indeholde tekst og tal, men de kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Brugen af cookies kan udgøre behandling af personoplysninger, hvis cookiesne bliver brugt sammen med andre oplysninger. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Cookies bliver derudover brugt til at gøre hjemmesider mere funktionelle for brugerne. Brugen af cookies medfører nemlig bl.a., at brugerne af en hjemmeside ikke behøver at downloade lige så meget data ved gentagne besøg på hjemmesiden, og at hjemmesiden kan huske brugerens præferencer. Dette optimerer brugeroplevelsen, indlæsningen af de forskellige sider og hjemmesidens svartid generelt.

Logfiler

Cookies gemmes desuden i såkaldte ”logfiler”, der bliver indsamlet fra brugerne på siden. Logfiler genereres på alle hjemmesider og derfor også på denne side.

Helt overordnet set udgør og indeholder logfiler en oversigt over (i) hvilke undersider, du har besøgt på domænet, (ii) hvornår du har besøgt dem, og (iii) hvorfra du har tilgået dem, hvilket indebærer, at din IP-adresse bliver indsamlet. Ud fra de indsamlede data kan vi dog kun se hvilken by, du befinder dig i, og altså ikke præcist, hvor du er. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, herunder din IP-adresse, i vores privatlivspolitik.

Logfilerne bliver brugt til at målrette markedsføring geografisk, udarbejde trafikstatistik og som en sikkerhedsforanstaltning. Årsagen til, at vi indsamler IP-adresser, er også, at de udgør et værn mod hackerangreb og misbrug.

Hvis vi kan se ud fra logfilerne, at der er øget trafik fra udenlandske IP-adresser, som umiddelbart ikke giver mening, så kan det nemlig være tegn på hackerangreb eller misbrug af vores tjenester. Ved at holde øje med brugernes geografiske placering via deres IP-adresser, står vi dermed bedre rustet til at afværge hackerforsøg og forsøg på misbrug. 

Logfiler, inklusiv IP-adresser, opbevares i 2 år, inden de slettes.

Hvad bruger vi cookies til?

Vi bruger overordnet set cookies til at registrere din adfærd, når du bruger vores hjemmeside eller app. Derudover kan vi i visse tilfælde også se, hvilke andre hjemmesider du tidligere har besøgt.

Dette hjælper os med at (i) udarbejde statistik, (ii) målrette og optimere vores og vores leverandørers/partneres markedsføring, herunder ved at lave en "profil" af dig og dine præferencer, (iii) forbedre din brugeroplevelse generelt, og (iv) sikre og forbedre vores hjemmesides og apps tekniske funktionalitet.

Du kan til enhver tid se, hvilke af vores leverandører/partnere der får målrettet deres markedsføring vha. vores cookies, her

En del af den data, som vi indhenter igennem cookies, bliver brugt til, at vi kan danne os et bedre overblik over, hvilken type enhed (f.eks. PC eller mobil) som vores brugere benytter sig af, hvilke marketingkanaler som vores besøgende kommer ind på siden via, hvilke af vores undersider de besøger, og hvor lang tid de bruger på siden. Klik på annoncer eller links til vores leverandører/partnere bliver også registreret og indgår i vores analyse af siden.

Vi bruger denne data til at optimere vores egen og vores leverandørers/partneres markedsføring og som et værktøj til at kunne forbedre brugeroplevelsen og optimere vores hjemmeside samt til at forsøge at målrette onlineannoncering, så vores brugere i højere grad vil opleve annoncer, der er relevante for dem.

Du kan derfor bl.a. opleve annoncer, der er målrettet dig ved hjælp af vores cookies og tredjepartscookies, når du bruger Daylis hjemmeside eller app og sociale medier, som f.eks. Facebook og Instagram. Det kan også medføre, at du bliver præsenteret for bannerannoncer fra Dayli og vores leverandører/partnere, når du surfer rundt på andre hjemmesider.

Foruden Dayli placerer visse tredjeparter også cookies på din harddisk, mobil, tablet eller andet terminaludstyr, når du benytter dig af vores hjemmeside eller app, via såkaldte "tredjepartsplugins". Du kan se, hvilke tredjeparter det drejer sig om i oversigten nederst på siden.

Det er dog kun Dayli, der har adgang til de data, der bliver lagret vha. vores egne cookies.

Brugen af cookies på som beskrevet i denne Cookiepolitik finder sted på grundlag af dit samtykke, som du til enhver tid kan ændre eller trække tilbage ved at ændre dine cookieindstillinger for hjemmesiden (hvis du ønsker at foretage ændring af disse indstillinger, skal du klikke på det lille ikon i nederste venstre hjørne) og ved at slette cookies.

Hvis du gerne vil vide mere om de enkelte tredjeparters brug af cookies via tredjepartsplugins, opfordrer vi dig til at læse tredjeparternes cookiepolitikker, som du kan finde på deres hjemmesider (f.eks. her: https://www.facebook.com/policies/cookies/).

Det er til hver en tid muligt at slette eller blokere for cookies (se vejledning).

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer dog kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Hvilke cookies bruger vi?

Du kan se en komplet liste over de cookies, der bliver lagret på din harddisk, mobil, tablet eller andet terminaludstyr, når du benytter dig af vores hjemmeside eller app, nederst på denne side.

I hvor lang tid gemmer vi cookies?

Overordnet set skelner man mellem to forskellige typer af cookies, når det kommer til cookies' "levetid". Man sondrer nemlig i denne forbindelse mellem "midlertidige cookies" (også kaldet "sessions-cookies") og "permanente cookies".

"Midlertidige cookies" bliver automatisk slettet, når du lukker din browser, hvorimod "permanente cookies" gemmes i en bestemt periode, inden de bliver slettet. "Permanente cookies" er derfor heller ikke helt "permanente".

I oversigten nederst på siden kan du se, hvornår de enkelte cookies automatisk bliver slettet, hvis du ikke selv sletter dem.

Hvordan kan jeg undgå cookies?

Hvis du ikke ønsker at have cookies liggende på din harddisk, mobil, tablet eller andet terminaludstyr, kan du til enhver tid fjerne dem, hvilket er ganske simpelt og ikke særligt tidskrævende. Du kan finde en overskuelig vejledning til, hvordan du sletter dine cookies inde på det følgende link: http://minecookies.org/cookiehandtering/.

Hvis du bruger flere forskellige browsere, så skal du dog huske at slette cookies i hver enkelt af dem. Hvis du slet ikke ønsker, at din harddisk, mobil, tablet eller andet terminaludstyr skal lagre cookies, når du surfer på nettet, kan du ofte ligeledes vælge at blokere for alle cookies fremover eller vælge at få en advarsel hver eneste gang, at din PC, mobil, tablet eller andet terminaludstyr vil lagre en cookie. Inde på det foregående link kan du også finde en vejledning til, hvordan du indstiller din browser til dette.

Som beskrevet ovenfor kan det dog forværre hjemmesidens og/eller app'ens funktionalitet og din brugeroplevelse, hvis du sletter eller blokerer cookies.

Kontaktoplysninger

Hvis du har nogen klager eller spørgsmål om, hvordan cookies, persondata eller andre oplysninger om din adfærd på siden bliver benyttet, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående telefonnummer eller e-mailadresse. Alle henvendelser og spørgsmål vil blive behandlet seriøst og så hurtigt som muligt.

 

Derudover kan du også klage over vores brug af cookies til Erhvervsstyrelsen ved at skrive til erst@erst.dk.

 

Dayli's hjemmeside og Dayli's app udgives af:

 

Dayli A/S

CVR nr. 26899737

Gladsaxe Møllevej 28

2860 Søborg

Danmark

 

E-mail: kundeservice@dayli.dk

Telefon: 7080 2580 - åbent mandag - fredag kl. 9.00-17.00